All posts by pontsolidari

enric_mateu_factoriaf5

“Del servei destacaria la rapidesa i l’agilitat a l’hora de sol·licitar una donació de material”

By | Testimonis | No Comments
Enric Mateu Serrats, responsable de Promoció de Factoria F5, ens explica a fons les activitats que duu a terme la seva entitat i ens parla sobre la relació d'aquesta amb el servei Pont Solidari.

Com i quan vau conèixer el servei Pont Solidari de Banc de Recursos?

Vam conèixer el servei Pont Solidari el gener de 2018 durant una reunió amb la fundació Nous Cims, un dels nostres finançadors. Ens va recomanar posar-nos en contacte amb Banc de Recursos per sol·licitar una donació d'ordinadors portàtils.

De quantes donacions us heu beneficiat fins ara? Expliqueu-nos com va ser el procés i com vau fer la recollida del material.

Fins ara ens hem beneficiat d'una donació de 20 ordinadors portàtils. Vam fer la petició a Banc de Recursos i vam intercanviar-los per 22 ordinadors tipus PC amb pantalla de 17”. Factoria F5 va organitzar la recollida dels portàtils a la seu de Banc de Recursos. Banc de Recursos va recollir els 22 ordinadors PC a l'espai Passwork del Clot on teníem l'activitat formativa de Factoria F5.

Parleu-nos de la vostra entitat: Com va sorgir?

Factoria F5 neix com a projecte d'emprenedoria social basat en dos pilars. El primer és el compromís amb la transformació social d'un dels cofundadors, director i responsable de la creació de la xarxa espanyola d'escoles de segona oportunitat (E2O). El segon pilar és el descobriment de Simplon, un model d'escola digital inclusiva i solidària nascut a França i que forma amb èxit i gratuïtament a persones en situació de vulnerabilitat en l'àmbit TIC sense necessitat de coneixements previs. El model és un veritable èxit contrastat a través de més de 30 escoles replicades a França, amb un 78% de sortida positiva de les persones formades, i noves escoles replicades a nivell internacional: Bèlgica, Romania, Itàlia, Líban, Senegal i ara també a Barcelona amb Factoria F5.


Factoria F5 és la rèplica del model Simplon a Espanya i la seva finalitat és la transformació social mitjançant una solució formativa innovadora que actua com a pont entre la necessitat social d'un col·lectiu amb un alt índex d'atur i la necessitat econòmica del sector digital on hi ha una manca de professionals. A Factoria F5 som capaços d'identificar i formar nous talents TIC en col·lectius socials on ningú més busca, aportant diversitat de perfils professionals al sector.

Amb quins col·lectius treballeu i quins són els vostres objectius?

Factoria F5 té com a objectiu principal oferir noves oportunitats de futur en el sector TIC (ocupació, emprenedoria, formació...) a persones en situació de vulnerabilitat, formant-les de manera gratuïta, intensiva i innovadora, en competències digitals, aportant respostes a necessitats actuals i futures del mercat laboral de l'àmbit TIC.


Els col·lectius amb els que treballem (persones destinatàries de la formació) són:
-Joves entre 16 i 30 anys amb perfils de baixa formació o sense titulació provinents d'institucions de protecció de menors o altres entitats socials

-Persones en situació d’atur de llarga durada i més grans de 45 anys

-Dones en situació de vulnerabilitat

-Persones aturades o amb precarietat laboral

-Persones refugiades o demandants d'asil

-Persones amb discapacitat
Dediquem una atenció especial a les dones en situació de vulnerabilitat promovent la formació digital per a dones, orientant-les cap a un sector on estan infrarepresentades.

On opera Factoria F5?

Factoria F5 opera a Barcelona, tenim el nostre espai formatiu i de treball al coworking Depot Lab del C/Bruc,149 08037 Barcelona. Els destinataris-àries provenen de diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. De cara al segon semestre de 2019 tenim previst obrir una escola a Madrid.

Quines són les principals necessitats materials que teniu?

La principal necessitat és disposar d'ordinadors portàtils per a les formacions que oferim. Necessitem portàtils ja que la dinàmica pedagògica es basa en el treball en equip, en parelles, etc., i la mobilitat és clau ja que es canvia contínuament la disposició de les taules de treball en funció de l'activitat. Al novembre de 2018 arrencarem la segona promoció del curs de Desenvolupament Web (1000 hores). De cara a 2019 tenim previst oferir diferents promocions d'un curs de Desenvolupament Front-end (300 hores) dins el marc del programa de Noves Oportunitats del SOC.

Què és el Pont Solidari per vosaltres? Quins aspectes destacaríeu del servei?

Pont Solidari representa per a nosaltres un recurs molt valuós ja que Factoria F5, essent una entitat sense ànim de lucre, intenta prioritzar l'obtenció de noves capacitats o recursos mitjançant convenis de col·laboració amb entitats amb les quals compartim valors i/o missió. Del servei destacaria la rapidesa i l'agilitat a l'hora de sol·licitar una donació de material. En el nostre cas aquesta rapidesa va ser clau per a poder arrencar la primera promoció del curs de desenvolupament Web amb els equips requerits.

Teniu algun suggeriment per millorar-lo?

La publicació de donacions de material crec que es podria millorar. No és molt operativa sobretot per a veure en detall les fotos del material. Es podria pensar en algun tipus d'aplicació online que facilités la petició, publicació i assignació de recursos/donacions. Factoria F5 podria portar a terme el desenvolupament d'aquesta eina ja que els nostres coders(alumnes) han de realitzar projectes d'empresa reals i Banc de Recursos podria ser un d'ells.

El dia 27 de març vau signar un conveni de col·laboració de dos anys de durada amb Banc de Recursos. Quina importància té per a vosaltres i què n’espereu?

Per a nosaltres el conveni de col·laboració és clau ja que, a part de compartir valors, suposa per a Factoria F5 un estalvi important de diners en ordinadors portàtils. Estem contents de la donació rebuda i tenim sinergies per a seguir col·laborant en el futur. Esperem continuar rebent donacions d'equips portàtils per a les següents promocions i estem disposats, en la mesura de les nostres possibilitats, a oferir serveis de desenvolupament web/apps a Banc de Recursos.

“El servei que s’ofereix és ràpid, amb bon personal que atén les demandes des del moment de la recepció fins que reps autorització per a anar a cercar el que ens han atorgat”

By | Testimonis | No Comments
Josep Antoni Caubet, responsable de la comissió social de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, és un vell conegut de Pont Solidari i sap bé com funciona el servei perquè fa anys que n'és receptor:

Quant temps fa que sou receptors del Pont Solidari?

Atesa la meva relació amb diferents projectes socials, la nostra vinculació té uns antecedents d’uns 7 anys, amb diversitat de propostes i diversitat de beneficis. En els darrers 2 anys ha estat sota el paraigua d’Àngels Empresa d’Inserció, vinculada a la Fundació Roca i Pi de Badalona.

Com us vau assabentar que existia aquest servei?

Les entitats socials sempre anem apressades a cercar alternatives per als nostres projectes de suport a les persones, i per tant el mercat està obert a les ofertes, però les nostres economies estan tancades a les despeses. Aquí és on neix Pont Solidari, que amb aquest efecte de pont, d’estructura que fa viable salvar dificultats, ens aporta els recursos necessaris per consolidar projectes, dignificar situacions i millorar la qualitat de vida de moltes unitats familiars.

Amb quina periodicitat sol·liciteu i rebeu materials i equipaments? De quin tipus són i com feu la recollida?

Nosaltres sempre estem atents a les ofertes i inclús en alguna ocasió ens hem avançat en alguna demanda, per si fos possible -atenent a les necessitats que es presenten-. Gairebé cada any ens presentem a  unes quatre-sis demandes, de les quals no totes reïxen. Els materials dels quals som beneficiaris tenen relació amb el mobiliari ja sia d’oficina, com de la llar. Tots ells són susceptibles de modificació i d’adaptació als llocs on han d’anar. En general són materials de molt bona qualitat, els quals hem de vetllar perquè en els trasllats no pateixin ni es deteriorin. Tots els materials que es mouen de lloc, que han de ser desmuntats i tornats a muntar pateixen i han de ser reforçats i reajustats, per tant les recollides sempre molt ben organitzades i amb personal de suport per part de Pont Solidari, surten així més gratificants i exitoses. Les recollides són exigents quant al personal voluntari que ha de fer-les efectives, i només compten amb implicació del beneficiari final –en alguns casos- en el moment de la instal·lació. Aquest efecte és bo per a les famílies receptores, en tant que genera complicitats entre el bé percebut, el benefici que se n’obté i les persones que s’hi troben implicades.

A què es dedica la Fundació Roca i Pi?

La Fundació Roca i Pi és una Fundació amb més de cent anys d’història que ha anat compassant les seves finalitats fundacionals amb les necessitats actuals de la població més vulnerable. Disposa d’un Residència i Centre de Dia amb una atenció de més de 150 persones grans en la seva línia d’atenció residencial, però en la línia de l’atenció social disposa de diversos projectes –actualment en fase de renovació- amb diverses grans entitats socials que treballem la vulnerabilitat de les persones sense sostre, l’atenció amb projectes alternatius a les persones grans, l’atenció a la infància i la joventut via suport a entitats i fundacions de la comarca del Barcelonès, o bé l’atenció amb altres projectes com són la salut mental, les discapacitats, etc.

La tasca de col·laboració de Pont Solidari via Angels Empresa d’Inserció, ve determinada pel projecte de suport en l’arranjament d’habitatges de persones i famílies amb alta vulnerabilitat social. Es fan arranjaments i millores de cuines, banys i habitacions de persones en situació de limitació econòmica i dificultat social, i els béns que sol·licitem venen a complementar aquestes necessitats (neveres, mobles de la llar, armaris, etc). També s’han realitzat arranjaments i millores d’entitats socials, amb les quals compartim projectes de suport a persones diverses.

Quines són les principals necessitats materials que teniu?

Les necessitats són moltes i àmplies quant als materials que precisem. De fet hi ha ocasions en que precises útils per a unes famílies i no disposes en aquell moment de res, que cal anar a cercar al mercat de segona mà, i en altres ocasions reps ofertes de dos o tres menjadors complerts dels quals no tens necessitat en aquell moment. Per tant és important disposar d’un magatzem on poder guardar per a altres moments. En ocasions hem confiat molt en les demandes fetes, i aquestes pel volum de demandants no han arribat. Això genera certa frustració, però ens motiva per cercar en altres llocs.

Què és el Pont Solidari per vosaltres? Quins aspectes destacaríeu del servei?

El Pont Solidari és essencialment una estructura de connexió entre demanda-necessitat i oferta-generositat. Connectar ambdues situacions ens porta a resoldre necessitats amb un cost baix, mai zero, hores de treball, manteniment de vehicles, disposició d'altres components per a tancar el cercle de les necessitats (moble verd, armari groc, nevera blanca i cadira entapissada de vermell sempre fan un bon equipament per a una llar on no hi ha res). Els materials ofrenats sempre són de qualitat molt acceptable, no hi ha rampoines i tots ells són susceptibles de ser readaptats als espais on han de seguir donant vida.

El servei que s’ofereix és ràpid, amb bon personal que atén les demandes des del moment de la recepció fins que reps autorització per a anar a cercar el que ens han atorgat. El moment del lliurament sempre és eficaç i amb solucions solidàries quan hi ha dificultats (una altra entitat que et dóna un cop de mà, el que et deixa el carretó, etc).

Teniu algun suggeriment per millorar-lo?

De fet és un servei molt bo per a les entitats, i no pensant en les nostres necessitats particularment, que de vegades no s’ajusten a les ofertes. El conjunt d’entitats que se’n beneficien és alt, atès que de vegades veus un moble que t’han oferit, i el mateix moble el veus a una altra entitat i et dius “marca Pont Solidari”. Potser estaria bé que es pogués considerar el grau de necessitat d’un determinat bé, que ho poguéssim justificar més per tal que qui pren la decisió del repartiment pugui ajustar més oferta i alta necessitat.

“Estic segur que farem més donacions en els propers temps”

By | Testimonis | No Comments
El dia 11 de juny vau oferir-nos 33 cadires amb coixí i 7 taules de 80x80cm del vostre restaurant a Sant Joan Despí que vam derivar a Solidança, una entitat sense ànim de lucre que té la seva seu també a Sant Joan Despí.

Podeu presentar-nos breument el vostre restaurant i la filosofia que té?
“SABORÓS, SALUDABLE l SOSTENIBLE” Solana Km.O uneix el plaer dels bons àpats a la responsabilitat,sostenibilitat i harmonia amb la natura.

Com vau conèixer el Pont Solidari?
Mitjançant una bona amiga que col.labora amb aquesta entitat...

Què va motivar la donació? Podeu explicar com ha anat tot el procés fins a completar la donació?
Vam voler ajudar als necessitats, donat que fèiem un canvi de mobiliari...Ens vam posar en contacte amb les noies de Banc de Recursos i molt amablement ens van ajudar a gestionar la donació amb Solidança...

Coneixíeu anteriorment el destinatari de la vostra donació i la tasca que duu a terme?
No.

Havíeu donat equipaments o materials anteriorment? Feu altres accions de RSE?
No.

Teníeu alguna exigència o preferència respecte al(s) destinatari(s) del material?
No.

Com valoreu la nostra gestió? Ha estat àgil? Hi ha hagut algun inconvenient? Heu trobat a faltar alguna cosa o voleu fer algun suggeriment per millorar el servei?
Tot perfecte.

Quina és la vostra posició quant a la generació de residus i el malbaratament de recursos? Teniu previst fer alguna altra donació o acció per fomentar l’aprofitament?
Coneixent ara la vostra labor, estic segur que farem més donacions en els propers temps...

Moltes gràcies!!!
A vosaltres per la feina que feu.